Študija primera: Živimo pristanišče, živimo okolje

Objavljeno dne

Luka Koper, z zanesljivo in razvito pristaniško ponudbo izvaja globalne logistične rešitve do in iz osrčja Evrope skladno s potrebami gospodarstva in najzahtevnejših kupcev. Ob delovanju pristanišča nastajajo tudi stranski učinki, ki velikokrat manj pozitivno vplivajo predvsem na lokalno okolje – največkrat zaradi nevednosti.

Naročnik: Luka Koper
Produkt: Trajnostni portal Luke Koper – Živeti s pristaniščem
Leto objave: 2019
Spletni naslov: www.zivetispristaniscem.si

Edino slovensko pristanišče se je zavezalo k trajnostnemu razvoju z zagotovilom, da bo v prihodnje prijaznejša do sosednjih prebivalcev, naravnega okolja in zaposlenih. Pri tem igra portal Živetispristaniscem.si ključno vlogo.

Glavni cilj prenovljenega portala je prepričati ‘lokalne skeptike’, da pristanišče ni škodljivec, obenem prenoviti koncept in s tem nadgraditi zgodbo trajnostnega portala koprskega pristanišča pri tem pa omogočiti obojestransko komunikacijo s ključnimi deležniki.

Poslovni cilji

 • Prepričati lokalne skeptike, da LKP ni samo škodljivec.
 • Pripeljati lokalne skeptike na pristaniški dan.
 • Ponuditi obisk šolam in vrtcem zaradi izobraževanja in osveščanja o LKP.
 • Predstaviti LKP čim širši javnosti.
 • Prikazati aktivno prisotnost LKP v lokalni skupnosti (sponzorstva, dogodki …).

Postopek

Po predhodni analizi obstoječega stanja smo poleg znanih deležnikov (lokalni prebivalci, društva, obiskovalci) dodali še enega: učitelji osnovnih šol. Tej lahko z zgodnjim osveščanjem otrok pripomorejo k pozitivnejši podobi pristanišča.

Med najpomembnejšimi uporabniškimi cilji gre šteti predvsem prijavo na pristaniški dan, možnost pregleda informacij o vplivu pristanišča na okolje ter možnost pregleda ponudbe financiranja ali sponzoriranja s strani pristanišča.

Aktivnosti

 • Analiza
 • Načrtovanje UX
 • Oblikovanje GUI
 • Oblikovanje in optimizacija vsebin
 • Back-end programiranje
 • Integracija API
 • Front-end programiranje

Rešitev in rezultat

Trajnostni portal Luke Koper je v prvem polletju po objavi štel povečano število prijav na pristaniški dan v primerjavi z letom prej ter zmanjšanje števila negativnih pripomb na delo in vpliv pristanišča. Za skoraj četrtino se je povečalo število obiskov šolskih in vrtčevskih otrok. S še bolj transparentno predstavitvijo ponudbe sponzoriranja na enotni uporabniški izkušnji na vseh napravah (namiznem in prenosnem računalniku, telefonu in tablicah) postaja pristanišče očitno prijaznejše v očeh največjih kritikov.

         

Kontaktiraj nas in dogovori video sestanek